بازی
رمز بازی GTA 3 رو چندتا از دوستامون درخواست کرده بودند.رمزها تو آرشيو هست ولی ظاهراْ پيداش نکردن. برای وارد کردن رمزها بايد در بازی Stop کنيد و سپس يکی از رمزهای زير را وارد کنيد. رمزها:


کد
عملکرد

ANICESETOFWHEELS
اتومبيل‌بدون‌شاسی،فقط‌چرخها

BANGBANGBANG
همه‌ی‌اتومبيل‌هاآتش‌می‌گيرند

BOOOOORING
زمان آهسته می‌رود

CORNERSLIKEMAD
فرمان حساس (هيدروليک)

GESUNDHEIT
۱۰۰٪ سلامتی (خون)

GIVEUSATANK
يک تانک

GUNSGUNSGUNS
همه‌ی اسلحه‌ها

IFIWEREARICHMAN
پول بيشتر

ILIKEDRESSINGUP
تغيير ظاهر شخص

ILIKESCOTLAND
مه

ILOVESCOTLAND
باران

ITSALLGOINGMAAAD
پياده‌ی‌مهاجم

MADWEATHER
ساعت بازی سريع

NOBODYLIKESME
همه به شما حمله می‌کنند

PEASOUP
مه - تيرگی

SKINCANCERFORME
هوای باز - آفتابی

TIMEFLIESWHENYOU
توربو

TURTOISE
۱۰۰٪ ضد گلوله

WEAPONSFORALL
همه مسلح می‌شوند